FREE TIP 12.08.2023 Jablonec-Sparta Prague@2 Odd:1.57-FT:1-5 Brno-Chrudim@1 Odd:1.33-FT:4-1